Vakantie in Scandinavië

Staafkerken
Kaart Staafkerken
Overzicht van de nog bestaande staafkerken in Noorwegen. Wat opvalt is dat Gol twee maal op de kaart vermeld is als staafkerk. De originele staafkerk van Gol staat in het openluchtmuseum van Oslo. In Gol is eind vorige eeuw een kopie gebouwd van de oorspronkelijke staafkerk.
Constructie Staafkerk
Een staafkerk bestaat uit aantal verticale palen of masten. De eerste staafkerken hadden vier palen die dwars door de fundering geslagen werden, deze palen dienden ter versteviging van de constructie en werden op de vier hoeken geplaatst. Later werd het aantal palen vergroot tot maximaal twintig palen. Deze palen droegen ook het dak van de kerk. De eenvoudige staafkerken werden steeds meer verfraaid en vergroot, er werd buitenom een galerij geplaatst en de dakopbouw kreeg een toren en het wat pagode-achtig karakter. De nok van de kerk kreeg zijn fraaie drakenkoppen en het interieur werd voorzien van houtsnijwerk.
Staafkerk Borgund Staafkerk ye
De staafkerk van Øye is gebouwd in de tweede helft van de 12e eeuw. De kerk werd vlak naast het meer Vangsmjøsa gebouwd. Het meer overstroomde echter bijna elk voorjaar en de grafkisten spoelden dan uit de graven. Het resultaat was dat de kerk verplaatst werd naar een plek verder van het meer. In 1747 werd de kerk afgebroken en werd op die plaats een nieuwe kerk gebouwd. In 1935 werd de kerk gerenoveerd, hierbij werden onder de vloer delen van de oude kerk gevonden. Een aantal van deze delen werd gebruikt bij de renovatie. In 1965 werd de renovatie afgerond.
De staafkerk van Borgund is gebouwd rond 1180 en is een van de best bewaarde staafkerken. De kerk is gebouwd ter vervanging van een nog oudere kerk, waarvan de dragende palen waren gaan rotten in de grond. Bij deze nieuwe kerk werden de palen niet meer in de grond gestoken, maar kwamen op een stenen fundering te staan, zodat het rotten kon worden tegengegaan. De kerk staat langs de oude weg naar Lærdal, wat nu een toeristische route is. De nieuwe weg gaat via een tunnel bijna onder de kerk door.
Staafkerk Hre Staafkerk Lomen Staafkerk Reinli Staafkerk Hedal Staafkerk Nore Staafkerk Uvdal
De staafkerk van Høre is gebouwd in 1180 en is waarschijnlijk de tweede kerk die op deze plaats gebouwd is. De kerk heeft twee ingangen die met draken motieven versiert zijn. Rond 1822 is de kerk herbouwd.
De staafkerk van Lomen is waarschijnlijk in 1179 gebouwd. De kerk heeft vier staven en bezit drie rijk gedecoreerde ingangen. In 1779 werd de kerk herbouwd en vergroot.
Staafkerk Hegge
De staafkerk van Hegge is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. De kerk is van het basiliek type en heeft in totaal 14 staven, waarvan er 8 in het middenschip staan. Uit dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat de kerk rond 1216 moet zijn gebouwd. Het altaarstuk is in 1780 door een lokale kunstenaar gemaakt. De kerk bevat verder nog een runen inscriptie die luid: "Erling Amson schreef deze runen".
De staafkerk van Reinli is gebouwd in de tweede helft van de 13de eeuw, het is de derde kerk welke op deze locatie gebouwd werd. Uit koolstof datering blijkt echter dat de kerk rond 1190 gebouwd zou moeten zijn, maar waarschijnlijk zijn bij de bouw van de huidige kerk materialen van een oudere kerk hergebruikt. Voordat de eerste kerk hier gebouwd werd, heeft er waarschijnlijk een Pagan tempel op die plaats gestaan. In 1884-1885 is het interieur van de kerk gewijzigd en de buitenkant werd in 1976-1977 gerestaureerd.
De staafkerk van Hedal is gebouwd in de tweede helft  van de 12de eeuw. De oorspronkelijke kerk was veel  kleiner, in 1699 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm  en in 1738 werd de torenspits geplaatst. In 1902 is de kerk gerestaureerd.
Staafkerk Rollag Staafkerk Heddal Staafkerk Eidsborg
De staafkerk van Gol is een kopie van de oorspronkelijke staafkerk van Gol, die in het openluchtmuseum van Oslo staat. De kerk is gebouwd aan het eind van de 20ste eeuw.
De staafkerk van Torpo is in 1192 gebouwd en is daarmee  het oudste gebouw in Hallingdal. Het koor werd in 1880 verwijderd en bij de naastliggende kerk gebruikt. Hierdoor kreeg de kerk zijn karakteristieke vierkante vorm. De kerk staat bekend om zijn mooie plafond schilderingen.
De staafkerk van Uvdal is gebouwd in 1168 op de overblijfselen van een nog oudere kerk. De kerk werd daarna meerdere malen vergroot en in 1723 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm. In 1760 werd de buitenkant van panelen voorzien.
De staafkerk van Nore is gebouwd na 1167 en is meteen als kruiskerk gebouwd, wat uniek voor die tijd was. De kerk kreeg ook een centrale mast om de toren te dragen.
De staafkerk van Rollag is in omstreeks 1150 gebouwd. Oorspronkelijk is de kerk als een rechthoek gebouwd. In 1698 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
De staafkerk van Heddal is de grootste staafkerk van Noorwegen. De kerk is rond 1250 gebouwd, er bestaat een legende dat de kerk in drie dagen gebouwd is. In tegenstelling tot de staafkerk van Borgund wordt deze nog steeds voor kerkdiensten gebruikt.
De staafkerk van Eidsborg is gebouwd in de 13de eeuw. In de 19de eeuw is de kerk gereconstrueerd, in 1927 vond een nieuwe restauratie plaats waarbij de geschilderde figuren en ornamenten uit de renaissance weer werden verwijderd. De kerk is opgedragen aan St. Nicolaas. Bij de kerk is ook nog een openluchtmuseum.
Staafkerk Torpo Staafkerk Hopperstad
De staafkerk van Hopperstad is gebouwd rond 1140 en is van hetzelfde type als de staafkerk van Borgund. Na 700 jaar was de kerk niet meer in gebruik en kwam tot ernstig verval. In 1880 werd de kerk verkocht aan de Noorse monumentenzorg en in de daaropvolgende jaren werd de kerk weer geheel gerestaureerd.
De staafkerk van Unredal is gebouwd in de tweede helft van de 12de eeuw. Het is met 40 zitplaatsen de kleinste kerk van Scandinavië. De kerk is een aantal keren verplaatst. In 1913 bestond het plan om de kerk af te breken en in een museum te plaatsen, dit is echter nooit gebeurd, in plaats daarvan werd de kerk in 1984 gereconstrueerd. De kerk was eeuwenlang vrijwel alleen over water bereikbaar, maar sinds de komst van de tunnels naar Flåm en Gudvangen is de kerk ook over land goed bereikbaar.
Staafkerk Kaupanger
De staafkerk van Kaupanger is de grootste staafkerk in de Sogn regio. Het schip word ondersteund door 22 staven, 8 aan elk van de lange zijden en 3 aan elk van de korte zijden. Het verhoogde koor wordt gedragen door 4 vrijstaande staven. De middeleeuwse constructie van de kerk in nog steeds intact, met uitzondering van de dakstoel boven het middenschip. De kerk is diverse keren gerestaureerd, het laatst in 1960. Het exacte bouwjaar van de kerk is niet bekend, maar aangenomen wordt dat de kerk ca. 1190 is gebouwd, munt vondsten wijzen er op dat de kerk na 1150 gebouwd moet zijn.
De staafkerk van Urnes is de oudste staafkerk van Noorwegen. Het is de derde kerk die op die plek gebouwd is. De huidige kerk is in 1150 gebouwd. Er zat ongeveer honderd jaar tussen de bouw van de eerste en laatste kerk. De kerk staat op de lijst van werelderfgoed van de Unesco.
Staafkerk Lom
De staafkerk van Lom is gebouwd rond 1170 en bestond uit een drievoudig schip, wat één van het oudste type staafkerk is. In 1634 werd het schip vergroot en in 1663 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
Interieur van de staafkerk in Lom met houtsnijwerk en fraaie beschilderingen
De staafkerk van Ringebu is gebouwd rond 1220. In 1630 werd de kerk verbouwd tot kruiskerk en een jaar later werd de kenmerkende rode spits geplaatst. Van de oorspronkelijke kerk bleef alleen het schip over. In 1717 werd de kerk van binnen geschilderd, maar alleen de onderste helft van de muren werd geschilderd, omdat in die tijd het plafond veel lager was. Later werd de kerk geheel wit geschilderd, maar bij de restauratie in 1927 werd de kerk in zijn oorspronkelijke kleuren teruggebracht.
Staafkerk Kvernes
De staafkerk van Kvernes is een van de jongste staafkerken, gebouwd rond 1300. De kerk is vrij groot en kan ongeveer 200 personen bevatten. De kerk heeft diverse verbouwingen en reparaties gehad. In 1633 is de staaf van het koor afgebrokenen werd er een nieuw koor gebouwd, tevens werd er aan de westkant een nieuwe doopkapel gebouwd en er werden nieuwe ramen in geplaatst. Het koor werd versierd met diverse wandschilderingen die bijbelse taferelen voorstelden. 10 jaar later werd de kerk versierd met acanthus bladeren, de predikant Anders Eriksen betaalde dit met eigen middelen.
Staafkerk Unredal Staafkerk Urnes Interieur staafkerk Lom Staafkerk Gol Staafkerk Ringebu

Vakantie in Scandinavië

Staafkerken
Kaart Staafkerken
Overzicht van de nog bestaande staafkerken in Noorwegen. Wat opvalt is dat Gol twee maal op de kaart vermeld is als staafkerk. De originele staafkerk van Gol staat in het openluchtmuseum van Oslo. In Gol is eind vorige eeuw een kopie gebouwd van de oorspronkelijke staafkerk.
Constructie Staafkerk
Een staafkerk bestaat uit aantal verticale palen of masten. De eerste staafkerken hadden vier palen die dwars door de fundering geslagen werden, deze palen dienden ter versteviging van de constructie en werden op de vier hoeken geplaatst. Later werd het aantal palen vergroot tot maximaal twintig palen. Deze palen droegen ook het dak van de kerk. De eenvoudige staafkerken werden steeds meer verfraaid en vergroot, er werd buitenom een galerij geplaatst en de dakopbouw kreeg een toren en het wat pagode-achtig karakter. De nok van de kerk kreeg zijn fraaie drakenkoppen en het interieur werd voorzien van houtsnijwerk.
Staafkerk Borgund Staafkerk ye
De staafkerk van Øye is gebouwd in de tweede helft van de 12e eeuw. De kerk werd vlak naast het meer Vangsmjøsa gebouwd. Het meer overstroomde echter bijna elk voorjaar en de grafkisten spoelden dan uit de graven. Het resultaat was dat de kerk verplaatst werd naar een plek verder van het meer. In 1747 werd de kerk afgebroken en werd op die plaats een nieuwe kerk gebouwd. In 1935 werd de kerk gerenoveerd, hierbij werden onder de vloer delen van de oude kerk gevonden. Een aantal van deze delen werd gebruikt bij de renovatie. In 1965 werd de renovatie afgerond.
De staafkerk van Borgund is gebouwd rond 1180 en is een van de best bewaarde staafkerken. De kerk is gebouwd ter vervanging van een nog oudere kerk, waarvan de dragende palen waren gaan rotten in de grond. Bij deze nieuwe kerk werden de palen niet meer in de grond gestoken, maar kwamen op een stenen fundering te staan, zodat het rotten kon worden tegengegaan. De kerk staat langs de oude weg naar Lærdal, wat nu een toeristische route is. De nieuwe weg gaat via een tunnel bijna onder de kerk door.
Staafkerk Hre Staafkerk Lomen Staafkerk Reinli Staafkerk Hedal Staafkerk Nore Staafkerk Uvdal
De staafkerk van Høre is gebouwd in 1180 en is waarschijnlijk de tweede kerk die op deze plaats gebouwd is. De kerk heeft twee ingangen die met draken motieven versiert zijn. Rond 1822 is de kerk herbouwd.
De staafkerk van Lomen is waarschijnlijk in 1179 gebouwd. De kerk heeft vier staven en bezit drie rijk gedecoreerde ingangen. In 1779 werd de kerk herbouwd en vergroot.
Staafkerk Hegge
De staafkerk van Hegge is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. De kerk is van het basiliek type en heeft in totaal 14 staven, waarvan er 8 in het middenschip staan. Uit dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat de kerk rond 1216 moet zijn gebouwd. Het altaarstuk is in 1780 door een lokale kunstenaar gemaakt. De kerk bevat verder nog een runen inscriptie die luid: "Erling Amson schreef deze runen".
De staafkerk van Reinli is gebouwd in de tweede helft van de 13de eeuw, het is de derde kerk welke op deze locatie gebouwd werd. Uit koolstof datering blijkt echter dat de kerk rond 1190 gebouwd zou moeten zijn, maar waarschijnlijk zijn bij de bouw van de huidige kerk materialen van een oudere kerk hergebruikt. Voordat de eerste kerk hier gebouwd werd, heeft er waarschijnlijk een Pagan tempel op die plaats gestaan. In 1884-1885 is het interieur van de kerk gewijzigd en de buitenkant werd in 1976-1977 gerestaureerd.
De staafkerk van Hedal is gebouwd in de tweede helft  van de 12de eeuw. De oorspronkelijke kerk was veel  kleiner, in 1699 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm  en in 1738 werd de torenspits geplaatst. In 1902 is de kerk gerestaureerd.
Staafkerk Rollag Staafkerk Heddal Staafkerk Eidsborg
De staafkerk van Gol is een kopie van de oorspronkelijke staafkerk van Gol, die in het openluchtmuseum van Oslo staat. De kerk is gebouwd aan het eind van de 20ste eeuw.
De staafkerk van Torpo is in 1192 gebouwd en is daarmee  het oudste gebouw in Hallingdal. Het koor werd in 1880 verwijderd en bij de naastliggende kerk gebruikt. Hierdoor kreeg de kerk zijn karakteristieke vierkante vorm. De kerk staat bekend om zijn mooie plafond schilderingen.
De staafkerk van Uvdal is gebouwd in 1168 op de overblijfselen van een nog oudere kerk. De kerk werd daarna meerdere malen vergroot en in 1723 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm. In 1760 werd de buitenkant van panelen voorzien.
De staafkerk van Nore is gebouwd na 1167 en is meteen als kruiskerk gebouwd, wat uniek voor die tijd was. De kerk kreeg ook een centrale mast om de toren te dragen.
De staafkerk van Rollag is in omstreeks 1150 gebouwd. Oorspronkelijk is de kerk als een rechthoek gebouwd. In 1698 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
De staafkerk van Heddal is de grootste staafkerk van Noorwegen. De kerk is rond 1250 gebouwd, er bestaat een legende dat de kerk in drie dagen gebouwd is. In tegenstelling tot de staafkerk van Borgund wordt deze nog steeds voor kerkdiensten gebruikt.
De staafkerk van Eidsborg is gebouwd in de 13de eeuw. In de 19de eeuw is de kerk gereconstrueerd, in 1927 vond een nieuwe restauratie plaats waarbij de geschilderde figuren en ornamenten uit de renaissance weer werden verwijderd. De kerk is opgedragen aan St. Nicolaas. Bij de kerk is ook nog een openluchtmuseum.
Staafkerk Torpo Staafkerk Hopperstad
De staafkerk van Hopperstad is gebouwd rond 1140 en is van hetzelfde type als de staafkerk van Borgund. Na 700 jaar was de kerk niet meer in gebruik en kwam tot ernstig verval. In 1880 werd de kerk verkocht aan de Noorse monumentenzorg en in de daaropvolgende jaren werd de kerk weer geheel gerestaureerd.
De staafkerk van Unredal is gebouwd in de tweede helft van de 12de eeuw. Het is met 40 zitplaatsen de kleinste kerk van Scandinavië. De kerk is een aantal keren verplaatst. In 1913 bestond het plan om de kerk af te breken en in een museum te plaatsen, dit is echter nooit gebeurd, in plaats daarvan werd de kerk in 1984 gereconstrueerd. De kerk was eeuwenlang vrijwel alleen over water bereikbaar, maar sinds de komst van de tunnels naar Flåm en Gudvangen is de kerk ook over land goed bereikbaar.
Staafkerk Kaupanger
De staafkerk van Kaupanger is de grootste staafkerk in de Sogn regio. Het schip word ondersteund door 22 staven, 8 aan elk van de lange zijden en 3 aan elk van de korte zijden. Het verhoogde koor wordt gedragen door 4 vrijstaande staven. De middeleeuwse constructie van de kerk in nog steeds intact, met uitzondering van de dakstoel boven het middenschip. De kerk is diverse keren gerestaureerd, het laatst in 1960. Het exacte bouwjaar van de kerk is niet bekend, maar aangenomen wordt dat de kerk ca. 1190 is gebouwd, munt vondsten wijzen er op dat de kerk na 1150 gebouwd moet zijn.
De staafkerk van Urnes is de oudste staafkerk van Noorwegen. Het is de derde kerk die op die plek gebouwd is. De huidige kerk is in 1150 gebouwd. Er zat ongeveer honderd jaar tussen de bouw van de eerste en laatste kerk. De kerk staat op de lijst van werelderfgoed van de Unesco.
Staafkerk Lom
De staafkerk van Lom is gebouwd rond 1170 en bestond uit een drievoudig schip, wat één van het oudste type staafkerk is. In 1634 werd het schip vergroot en in 1663 kreeg de kerk zijn huidige kruisvorm.
Interieur van de staafkerk in Lom met houtsnijwerk en fraaie beschilderingen
De staafkerk van Ringebu is gebouwd rond 1220. In 1630 werd de kerk verbouwd tot kruiskerk en een jaar later werd de kenmerkende rode spits geplaatst. Van de oorspronkelijke kerk bleef alleen het schip over. In 1717 werd de kerk van binnen geschilderd, maar alleen de onderste helft van de muren werd geschilderd, omdat in die tijd het plafond veel lager was. Later werd de kerk geheel wit geschilderd, maar bij de restauratie in 1927 werd de kerk in zijn oorspronkelijke kleuren teruggebracht.
Staafkerk Kvernes
De staafkerk van Kvernes is een van de jongste staafkerken, gebouwd rond 1300. De kerk is vrij groot en kan ongeveer 200 personen bevatten. De kerk heeft diverse verbouwingen en reparaties gehad. In 1633 is de staaf van het koor afgebrokenen werd er een nieuw koor gebouwd, tevens werd er aan de westkant een nieuwe doopkapel gebouwd en er werden nieuwe ramen in geplaatst. Het koor werd versierd met diverse wandschilderingen die bijbelse taferelen voorstelden. 10 jaar later werd de kerk versierd met acanthus bladeren, de predikant Anders Eriksen betaalde dit met eigen middelen.
Staafkerk Unredal Staafkerk Urnes Interieur staafkerk Lom Staafkerk Gol Staafkerk Ringebu

Vakantie in Scandinavië